16.2.13

ser un altre.

pot no ser ...
no pot ser ...
potser no ...

potser un altre dia ...
potser un altre ...
potser un ...
potser ...


potser no ...
pot no ser ... 

no pot ser.